Shopping Cart
1/ 2

Baja Sebatian Subur SF65

RM15.00
RM0.00
Quantity
Only 1 left
Volume Pricing
Quantity
Price
1+
RM15.00 each
🔥🔥Perhatian !!!
Dinasihatkan jangan membeli makanan dan barang bukan makanan dalam satu pembelian dan sekiranya berlaku kebocoran dan menyebabkan kerosakan / pencemaran makanan, KedaiFGV tidak bertanggungjawab dan tidak akan membuat penggantian keatas mana-mana barang yang terlibat.

🔥🔥Attention !!!
Kindly do not buy food and non -food items in one purchase and in case of a leak and cause damage / contamination of food, KedaiFGV is not responsible and will not make any replacement of the items purchased.

Baja sebatian keluaran FGV Fertiliser Sdn. Bhd. dihasilkan secara unik, dengan Urea digunakan sebagai agen pengikat komponen. Melalui proses ini, produk yang dihasilkan mengandungi keperluan nutrien yang lengkap di dalam setiap butiran baja.

Kualiti produk dipantau secara berterusan dan dikawal secara rapi melalui pelbagai aspek dan peralatan yang terkini bagi memastikan produk yang dihasilkan menepati keperluan pelanggan dan spesifikasi yang ditetapkan. FGV Fertiliser Sdn. Bhd. mengekalkan hubungan baik dengan beberapa pakar pembuatan baja antarabangsa yang utama bagi memastikan sistem dan proses pembuatan yang terkini dan sentiasa dikemaskini. FGV Fertiliser Sdn. Bhd. juga diakreditasi dengan ISO 9001:2015, SNI (Indonesia) dan pensijilan SIRIM.

Kelebihan penggunaan baja SF65 :
- Mengandungi unsur N yang tinggi untuk menggalakkanpembentukan dan pengeluaran daun dan bunga yang banyak.
- Mengandungi unsur P yang tinggi untuk penghasilan akar aktif (penting untuk pemakanan pokok) dan memastikan batang pokok tanaman yang kuat.
- Mengandungi unsur K yang tinggi untuk pengeluaran bunga dan buah yang banyak dan berkualiti.
- Baja bergred tinggi yang membolehkan baja meresap dengan cepat ke dalam tanah.